Informacija

  Kad sandoris vyktų sklandžiai yra reikalingi dokumentai notariniam sandoriui

    Pardavėjui:

 • Galiojantis asmens dokumentas - asmens tapatybės kortelė arba pasas. (Pas notarą turi ateiti savininkas ir sutuoktinis (ė) arba bendrasavininkas (-ai),  jei tokie yra, ar įgaliotas asmuo);
 • Nuosavybės teises į turtą įrodantys dokumentai (išrašas iš VĮ "Registrų centras"; pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo sutartys, paveldėjimo teisės liudijimas, pardavimo varžytinėse aktas, statinio priėmimo naudoti aktas ar kiti turimo turto nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai);
 • Buto, namo ar kito pastato kadastrinė byla;
 • Žemės sklypo planas;
 • Vedybinė sutartis, jei tokia yra sudaryta;
 • Teismo leidimas parduoti būstą, jei šeimoje yra nepilnamečių vaikų ir tai yra vienintelis gyvenamas šeimos turtas;
 • Pažyma iš butą, namą eksploatuojančios įmonės ar bendrijos, patvirtinanti, kad pardavėjas neturi įsiskolinimų šioms organizacijoms; 
 • Buto, namo ar kito pastato energetinio naudingumo sertifikatas;
 • Banko ar kreditinės įstaigos sutikimas parduoti turtą, jei turtas yra įkeistas;
 • Įgaliojimas, jei turtas parduodamas pagal įgaliojimą.

  Pirkėjui:
 • Galiojantis asmens dokumentas;
 • Jei turtas perkamas su kreditu, kredituojančios įstaigos garantinis raštas arba kredito sutartis;
 • Įgaliojimas, jei turtas perkamas pagal įgaliojimą;
 • Įsigijęs nekilnojamą turtą naujasis savininkas arba notaras įregistruoja nuosavybės teises savo vardu į įsigytą turtą VĮ "Registrų centre".

  Tai yra pagrindiniai sandoriui reikalingi dokumentai, tačiau kokių dokumentų reikia kiekvienu atveju, patikslina sandorį tvirtinantis notaras.


Notaro atlygis, turto patikros registruose, pažymos ir kita reikalinga informacija, sutarties rengimo mokestis sudaro maždaug 0,5 - 0,6 % nuo turto pardavimo kainos.